1. 0

ZÁKLADNÍ POLITIKY MANAGEMENTU

1.

Prokázáním nekonečné tvořivosti vyvineme nové techniky a nové produkty a tím učiníme velkou službu prosperitě společnosti.

2.

Pro naše podnikání nejlépe využijeme početné druhy hodnotných zdrojů, které jsou svěřeny společností.

3.

Budeme chránit vzácné životní prostředí pro budoucí generace a přispívat ke zlepšení našeho společenského života budováním ohleduplných a tolerantních mezilidských vztahů.