1. 0

Principy činnosti

PODNĚCOVAT KE 3 AKTIVITÁM

1. Standardizace procesů - následuj ISO pravidla

1. Všichni používají stejné metody
2. Výroba následuje plánování
3. Všechna zařízení udržovat stále v dobrém stavu
4. Dobrá forma je snadno seřiditelná forma (krátší výměny, žádné zmetky, žádné poruchy)

2. Zásady 5S (řízení kvality začíná od 5S)

1. Určit věci, které patří na pracoviště
2. Určit všem věcem konkrétní místo
3. Určit správnou pozici
4. Vše musí být snadno dostupné
5. Pracoviště musí být řádně uklizeno

3. QCC aktivita  - zvýšit úroveň našich schopností  

1. Všichni společně se plně účastní
2. Neustálé akce v souladu s politikami společnosti
3. Správné výsledky