1. 0

Životní prostředí

Náš příspěvek k ochraně životního prostředí

Díky pečlivému třídění plastového odpadu, který je použitelný pro recyklaci, se neustále snažíme snížit spotřebu neobnovitelných přírodních zdrojů a zátěže životního prostředí.

Se zaměřením na nejvyšší kvalitu našich výrobků, to znamená rovněž dodržovat naše vysoké standardy ochrany životního prostředí a pečlivé využívání přírodních zdrojů.

Všichni zaměstnanci jsou vyškoleni v oblasti ochrany životního prostředí a jsou odhodláni plnit nejvyšší požadavky právních předpisů při splnění všech potřeb našich zákazníků.