1. 0

GRUND MANAGEMENT POLITIK

1.

Showing infinite creativity we will develop new technique and new products, and so be of great service to prosperity of the society.

Prokázáním nekonečné tvořivosti vyvineme nové techniky a nové produkty a tím učiníme velkou službu prosperitě společnosti.

限りなき創造性を発揮して、新しい技術、新しい商品を開発し、社会の繁栄に役立つ仕事をしよう

2.

We will make the best use of numerous kinds of valuable business resources which are entrusted by the society.

Pro naše podnikání nejlépe využijeme početné druhy hodnotných zdrojů, které jsou svěřeny společností.

社会からお預かりしている、数多くの貴重な経営資源を大切に扱い、すすんで活用しよう

3.

We will preserve precious global environment for the future generations, and contribute to improve our social life through making thougtful and broadminded human relationship.

Budeme chránit vzácné životní prostředí pro budoucí generace a přispívat ke zlepšení našeho společenského života budováním ohleduplných a tolerantních mezilidských vztahů.

かけがえのない地球環境を、将来の世代に遺し、心豊かな人間集団づくりを通じて、社会生活の改善向上に役立とう